Victoria,Krystal нар Mag&Logan-ы загварын шоунд оролцжээ

Хамтлагийн ахлагч Викториа,Макнае Кристал нар хамтдаа Seoul-ын загварын 7 хоногын нэг хэсэг болох Mag&Logan-ы загварын үзүүлбэрийг үзсэн байна.