F(x) Lovcat-ын гарын үсэг зурах үйл ажиллагаанд оролцлоо

티브이데일리 포토

Өнөөдөр Amber,Sulli,Luna,Victoria нар Lovcat брендийн нэрэмжит гарын үсэг зурах үйл ажиллагаанд оролцжээ.Харамсалтай нь Кристал драманы зураг авалтаас болоод оролцож чадаагүй байна.

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

티브이데일리 포토 шивээс 🙂

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

티브이데일리 포토

티브이데일리 포토

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

티브이데일리 포토

기사 이미지

기사 이미지

기사 이미지

Advertisements

2 thoughts on “F(x) Lovcat-ын гарын үсэг зурах үйл ажиллагаанд оролцлоо

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s